Zašto Sloga construction?

Posedujemo višedecenijsko iskustvo tokom kojeg smo izradili većinu značajnih objekata visokogradnje i niskogradnje na području bivše Jugoslavije, a poslednjih desetak godina značajne objekte na teritoriji cele Srbije i u regionu. Uz primenu najnovijih dostignuća poboljšavamo kvalitet gradnje. VIŠE O NAMA

Misija

Misija Sloge Construction je dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz zadovoljavanje svih zahteva kupaca, uvažavajući uslove za prilagođavanje i delovanje shodno tržišnim uslovima.

Vizija

Vizija nam je da kao jedna od vodećih građevinskih kompanija sigurno i ekonomično realizujemo obaveze kroz racionalnu i operativnu organizaciju.

Akcenat u saradnji

Sloga Construction je građevinska firma koja se od osnivanja nametnula kao lider u kvalitetnom izvođenju radova u oblasti visokogradnje, niskogradnje i građevinsko-zanatskih radova. Posedujemo i primenjujemo ISO 9001, 14001, 18001 i 50001 Sertifikate o usaglašenosti sa standardima u oblasti građevinarstva.

Kvalitet
Cena
Rok

VIDEO

Novi kolektor Krivelj

USLUGE-home

Usluge

U svojoj strukturi, preduzeće ima osposobljenu organizaciju i mehanizaciju za gradnju svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji,  izvođenje  svih  građevinsko-zanatskih radova. Kroz tradiciju dugu oko četrdeset godina izgradila je većinu značajnih objekata visokogradnje i niskogradnje na celokupnom području bivše Jugoslavije, a za poslednjih desetak godina značajnije objekte na teritoriji cele Srbije. Od svog osnivanja nametnula se kao lider u kvalitetnom izvođenju radova, što je zadržala do danas.
     
Sloga Construction izvodi  radove  na izgradnji, dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, restauraciji adaptaciji i sanaciji: vojnih i zdravstvenih objekata, centara za rehabilitaciju, objekata za zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama, konzervatorsko-restauratorske radove na objektima od posebnog značaja, objekatima od kulturnog značaja, obrazovnim ustanovama, opštim javnim objektima, stambenim, stambeno-poslovnim, poslovnim, proizvodnim, magacinskim, hladnjačama itd.

Opširnije
KONTAKTIRAJTE NAS
Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili želite neku informaciju popunite online formular.